Mignon

1908  ♦  Oleandri

Giulia_H-9

1913  ♦  Henry Rasmussen

Ali Babà_I-1

1925  ♦  Vincenzo V. Baglietto

Margaret_K-4

1926  ♦  Johan Anker

Licea_I-12

1928  ♦  Attilio Costaguta

Orietta_I-15

1933  ♦  Attilio Costaguta

Aria_I-17

1935  ♦  Atilio Costaguta

Miranda III_I-21

1938  ♦  Attilio Costaguta

Stint

1911  ♦  Max Oertz

Cheta

1924  ♦  Francesco Giovanelli

Vega_I-4

1925  ♦  Vincenzo V. Baglietto

Bamba_I-11

1928  ♦  Francesco Giovanelli

Sylphea III _I-13

1929  ♦  ing. Vittorio Beltrami

Bona_I-16

1934  ♦  Vittorio Baglietto

Italia_I-20

1936  ♦  Attilio Costaguta